De spoedgevallen

In de week : 02/381.10.66
U wordt doorverwezen naar het secretariaat dat ons altijd kan bereiken, of na 18u rechtstreeks naar het kabinet
In de week-end : wachtpost 02/361.10.10 : http://www.wachtpostzennevallei.be/nl/info/
U kan daar rechtstreeks naar tot gaan zonder afspraak (of aan de secretaresse een huisbezoek vragen)