Medisch Centrum MediAls


Welkom op de site van het Medisch Centrum MediAls.


Onze doelstelling is de algemene geneeskunde te bevorderen door al onze competenties ter dienste van onze patiënten te stellen.

Wij willen een buurtgeneeskunde uitoefenen, met oor voor onze patiënten et hun verwachtingen. We willen ze helpen om de beste gezondheidszorgen te verkrijgen zonder noodzakelijk dure diagnostische processen te moeten ondergaan. Onze ambitie is ze zo ver mogelijk in de oppuntstelling, de diagnose en de behandeling van hun aandoening te helpen. De begeleiding is voor ons een prioriteit, in hun persoonlijk traject of in het labyrint van de specialiteiten en zo nodig de ziekenhuizen.

Ons secretariaat is bereikbaar van 8u00 tot 18u00. Daarna zorgen we zelf voor de telefonische permanentie.

Het is nodig om een afspraak te maken voor elke consultatie per telefoon (02/381 10 66) of via Internet : klik hier